שמיטה כהלכתה

השמיטה בתפארתה ודקדוקיה על שולחן בני התורה

שטר שליחות ליבול נכרי

ערב שנת השמיטה תשפ"ב

השטר נשלח בהצלחה,

האם תהיה מעוניין להצטרף לניוזלטר שלנו?

לאתר מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל