שטר שליחות ליבול נכרי

ערב שנת השמיטה תשפ"ב

השטר נשלח בהצלחה,

האם תהיה מעוניין להצטרף לניוזלטר שלנו?

לאתר מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל