שטר הרשאה ושליחות
למכירת חמץ ע"י בעל החמץ

שטר זה מיועד למי שמוכר את החמץ שברשותו [לא כולל בעלי עסקים]

נהגו לתת דמי מכירת חמץ 

השטר נשלח בהצלחה,

האם תהיה מעוניין להצטרף לניוזלטר שלנו?

לאתר מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל