שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ
לפרטיים ע"י בעל החמץ

השטר נשלח בהצלחה,

האם תהיה מעוניין להצטרף לניוזלטר שלנו?

לאתר מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל