שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ
ע"י שלוחו של בעל החמץ

שטר זה מיועד למי שמוכר את החמץ של אדם אחר בשליחותו [לא כולל שליחות של בעלי עסקים]

נהגו לתת דמי מכירת חמץ 

השטר נשלח בהצלחה,

האם תהיה מעוניין להצטרף לניוזלטר שלנו?

לאתר מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל