שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ
ע"י שלוחו של בעל עסק

שטר זה מיועד למי שמוכר את החמץ של בעל עסק אחר בשליחותו

נהגו לתת דמי מכירת חמץ 

השטר נשלח בהצלחה,

האם תהיה מעוניין להצטרף לניוזלטר שלנו?

לאתר מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל